जिल्ला दररेट


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अा.ब. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट २०७४-०४-३२ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.ब. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट
आ.व. २०७३-७४ को जिल्ला दररेट २०७३-०४-०४ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Sankhuwasabha District Rate for F.Y 2073-74
आ.व. २०७२-७३ का लागि जिल्ला दररेट २०७२-०५-०५ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ का लागि जिल्ला दररेट
Skip to toolbar