सूचना तथा समाचार







आवधिक जिल्ला विकास योजनाका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावनाको TOR

डाउनलोड गर्नका लागि तलको लिंकमा click गर्नुहोस Click here to download



२४ औं जिल्ला विकास योजना आ.व. २०७३/०७४

२४ औं  जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४   यहाँ  प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ |







Invitation for bids(Upgrading of Chainpur-Bahrabise Road)

Invitation for bids(Upgrading of Chainpur-Bahrabise Road)



आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा सम्बन्धि परामर्श सेवाका लागि आशय पत्र

आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा सम्बन्धि परामर्श सेवाका लागि आशय पत्र ..जानकारीका लागि   यहाँ  click गर्नुहोस



आ.व. २०७२/७३ का लागि जिल्ला दररेट

Click here to view जिल्ला  दररेट




आ.व. २०७०/७१ को MCPM नतिजा

सबै गाबिस उत्तीर्ण | MCPM



Skip to toolbar