आ व २०७४/७५ को आन्तरिक आय ठेक्का बोलपत्र अाब्हानको पुन प्रकाशित सुचना जिल्ला दररेट अा ब २०७४/७५ आ व २०७४/७५ को आन्तरिक आय ठेक्का बोलपत्र अाब्हानको सुचना संखुवासभा जिल्ला भित्रका साविक २४ नपा/गाविसका दोस्रो ब्याचसम्मको भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली सुची आ.व. २०७३-७४ को निर्वाचन क्षेत्र नं १ तर्फको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सुची आ.व २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षा पाउने लाभग्राहीको सुची कर्मचारी विवरण आ.व. २०७३-७४ को निर्वाचन क्षेत्र नं २ तर्फको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सुची आगामी आ.व. २०७४/७५ को योजना तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन र बजेट शिलिङ्ग वार्षिक समीक्षा गोष्ठी २०७३ को निचोड आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक जिल्ला समीक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत भएका प्रस्तुति स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त र मापदण्ड LGCDP Focal person को छनोट प्रक्रिया स्थागित सम्बन्धि सूचना सामाजिक परिचालन सम्बन्धि ३ दिने तालिम जिविस हलमा सुरु जिविस वेभसाइट तालिम विकास साझेदार संस्थाहरुको विवरण आवधिक जिल्ला विकास योजनाका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावनाको TOR २४ औं जिल्ला विकास योजना आ.व. २०७३/०७४ LGCDP को तर्फबाट जिविस र न.पा करारमा नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत, सामाजिक विकास अधिकृत तथा इन्जिनियर पद सम्वन्धी विज्ञापन संखुवासभा जिल्लाको २४औं जिल्ला परिषद् बैंठकका लागि ईलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठिबाट सिफारिस भई आएका योजनाहरुको सूची Annual Road Asset Management Plan (ARAMP) 2015-16 पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीमा भएका निर्णयहरु र अनुसूची ६ , ७ Invitation for bids(Upgrading of Chainpur-Bahrabise Road) आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा सम्बन्धि परामर्श सेवाका लागि आशय पत्र आ.व. २०७२/७३ का लागि जिल्ला दररेट आ.व. २०७१/७२ को जिल्ला स्तरीय बार्षिक प्रगति समीक्षा निचोड आ.व. २०७०/७१ को MCPM नतिजा

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अा.ब. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट २०७४-०४-३२ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.ब. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट
आ.व. २०७३-७४ को निर्वाचन क्षेत्र नं १ तर्फको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सुची विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३-७४ को निर्वाचन क्षेत्र नं १ तर्फको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सुची
आ.व. २०७३-७४ को निर्वाचन क्षेत्र नं २ तर्फको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सुची विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३-७४ को निर्वाचन क्षेत्र नं २ तर्फको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सुची
आ.व २०७३-७४ को पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई, २०७३ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७३-७४ को पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई, २०७३
आ.व. २०७२/७३ को अनुगमन प्रतिवेदन २०७३-०३-३१ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ को अनुगमन प्रतिवेदन
आ.व २०७३-७४ वार्षिक कार्ययोजना २०७३-०४-०१ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७३-७४ वार्षिक कार्ययोजना
आ.व २०७३ – ७४ को बार्षिक खरिद योजना २०७३-०४-०१ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Barshik kharid yojana 73 74
आ.व. २०७३-७४ को जिल्ला दररेट , २०७३-०४-०४ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Sankhuwasabha District Rate for F.Y 2073-74
आ.व. २०७२/७३ को तेस्रो सार्वजनिक सुनुवाईको निर्णय 2073-03-29 ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ को तेस्रो सार्वजनिक सुनुवाईको निर्णय
LGCDP Information २०७३-०३-१७ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
lgcdp information
आ.व. २०७२/७३ दोस्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ दोस्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन
बार्षिक कार्य तालिका २०७२/७३ , २०७२-०४-०५ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक कार्य तालिका २०७२/७३
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका सम्पूर्ण नीति, कार्यविधि, निर्देशिका ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका सम्पूर्ण नीति, कार्यविधि, निर्देशिका
जिल्ला वस्तुगत विवरण २०७२ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला वस्तुगत विवरण २०७२
आ.व. २०७२-७३ का लागि जिल्ला दररेट , २०७२-०५-०५ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ का लागि जिल्ला दररेट
एकिकृत सूचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७१/७२ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
एकिकृत सूचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०७१/७२ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७१/७२ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन - मलेप रिपोर्ट
आ.व २०७०/७१ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७०/७१ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन - मलेप रिपोर्ट
जिल्ला विकास समिति, संखुवासभाको संगठन विकास अध्ययन तथा संगठन संरचना र कार्यविवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७० ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति, संखुवासभाको संगठन विकास अध्ययन तथा संगठन संरचना र कार्यविवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७०
२४ औं जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४ , २०७२-११-३० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२४ औं जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४

Skip to toolbar